Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_custom_image_header ›

Od3.1.0
Przestarzały3.4.0
remove_custom_image_header ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (null|bool) Whether support was removed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove image header support.Źródło

function remove_custom_image_header() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0', 'remove_theme_support( \'custom-header\' )' );
	return remove_theme_support( 'custom-header' );
}