Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_{$post_type}_posts_columns ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "manage_{$post_type}_posts_columns", $posts_columns )
Parametry:
  • (string[]) $post_columns An associative array of column headings.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the columns displayed in the Posts list table for a specific post type.

The dynamic portion of the hook name, $post_type, refers to the post type slug.

Źródło

return apply_filters( "manage_{$post_type}_posts_columns", $posts_columns );