Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_{$post->post_type}_posts_custom_column ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( "manage_{$post->post_type}_posts_custom_column", $column_name, $post->ID )
Parametry: (2)
  • (string) $column_name The name of the column to display.
    Wymagane: Tak
  • (int) $post_id The current post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires for each custom column of a specific post type in the Posts list table.

The dynamic portion of the hook name, $post->post_type, refers to the post type.

Źródło

do_action( "manage_{$post->post_type}_posts_custom_column", $column_name, $post->ID );