Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_taxonomies_for_{$post_type}_columns ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "manage_taxonomies_for_{$post_type}_columns", $taxonomies, $post_type )
Parametry: (2)
  • (string[]) $taxonomies Array of taxonomy names to show columns for.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type The post type.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the taxonomy columns in the Posts list table.

The dynamic portion of the hook name, $post_type, refers to the post type slug.

Źródło

$taxonomies = apply_filters( "manage_taxonomies_for_{$post_type}_columns", $taxonomies, $post_type );