Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_taxonomies_for_attachment_columns ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'manage_taxonomies_for_attachment_columns', $taxonomies, 'attachment' )
Parametry: (2)
  • (string[]) $taxonomies An array of registered taxonomy names to show for attachments.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type The post type. Default 'attachment'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the taxonomy columns for attachments in the Media list table.

Źródło

$taxonomies = apply_filters( 'manage_taxonomies_for_attachment_columns', $taxonomies, 'attachment' );