Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.manage_posts_extra_tablenav ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'manage_posts_extra_tablenav', $which )
Parametry:
  • (string) $which The location of the extra table nav markup: 'top' or 'bottom'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately following the closing "actions" div in the tablenav for the posts list table.

Źródło

do_action( 'manage_posts_extra_tablenav', $which );