Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.delete_postmeta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'delete_postmeta', $meta_ids )
Parametry:
  • (array) $meta_ids An array of post metadata entry IDs to delete.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately before deleting metadata for a post.

Źródło

do_action( 'delete_postmeta', $meta_ids );