Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.updated_postmeta ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'updated_postmeta', $meta_id, $object_id, $meta_key, $meta_value )
Parametry: (4)
 • (int) $meta_id ID of updated metadata entry.
  Wymagane: Tak
 • (int) $object_id Post ID.
  Wymagane: Tak
 • (string) $meta_key Meta key.
  Wymagane: Tak
 • (mixed) $meta_value Meta value. This will be a PHP-serialized string representation of the value if the value is an array, an object, or itself a PHP-serialized string.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after updating a post's metadata.

Źródło

do_action( 'updated_postmeta', $meta_id, $object_id, $meta_key, $meta_value );