Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_custom_logo ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_custom_logo', $html, $blog_id )
Parametry: (2)
  • (string) $html Custom logo HTML output.
    Wymagane: Tak
  • (int) $blog_id ID of the blog to get the custom logo for.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the custom logo output.

Źródło

return apply_filters( 'get_custom_logo', $html, $blog_id );