Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.bulk_edit_custom_box ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'bulk_edit_custom_box', $column_name, $screen->post_type )
Parametry: (2)
  • (string) $column_name Name of the column to edit.
    Wymagane: Tak
  • (string) $post_type The post type slug.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires once for each column in Bulk Edit mode.

Źródło

do_action( 'bulk_edit_custom_box', $column_name, $screen->post_type );