Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.quick_edit_custom_box ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'quick_edit_custom_box', $column_name, 'edit-tags', $this->screen->taxonomy )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php

Źródło

do_action( 'quick_edit_custom_box', $column_name, 'edit-tags', $this->screen->taxonomy );