Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.quick_edit_show_taxonomy ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'quick_edit_show_taxonomy', $tax_object->show_in_quick_edit, $taxonomy, $post['post_type'] )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/class-wp-posts-list-table.php

Źródło

if ( ! apply_filters( 'quick_edit_show_taxonomy', $tax_object->show_in_quick_edit, $taxonomy, $post['post_type'] ) ) {