Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_custom_html_content ›

Od4.8.1
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_custom_html_content', $content, $instance, $this )
Parametry: (3)
  • (string) $content The widget content.
    Wymagane: Tak
  • (array) $instance Array of settings for the current widget.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Widget_Custom_HTML) $this Current Custom HTML widget instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the content of the Custom HTML widget.

Źródło

$content = apply_filters( 'widget_custom_html_content', $content, $instance, $this );