Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.widget_form_callback ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'widget_form_callback', $instance, $this )
Parametry: (2)
  • (array) $instance The current widget instance's settings.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Widget) $this The current widget instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the widget instance's settings before displaying the control form.

Returning false effectively short-circuits display of the control form.

Źródło

$instance = apply_filters( 'widget_form_callback', $instance, $this );