wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_font_dir › WordPress Function

Od6.5.0
Przestarzałyn/a
wp_get_font_dir ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (array) See wp_font_dir() for description.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves font uploads directory information.

Same as wp_font_dir() but "light weight" as it doesn't attempt to create the font uploads directory. Intended for use in themes, when only 'basedir' and 'baseurl' are needed, generally in all cases when not uploading files.


Źródło

function wp_get_font_dir() {
	return wp_font_dir( false );
}