wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_upload_dir › WordPress Function

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
wp_get_upload_dir ( Brak parametrów )
Zobacz:
Powrót:
  • (array) See wp_upload_dir() for description.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves uploads directory information.

Same as wp_upload_dir() but "light weight" as it doesn't attempt to create the uploads directory. Intended for use in themes, when only 'basedir' and 'baseurl' are needed, generally in all cases when not uploading files.


Źródło

function wp_get_upload_dir() {
	return wp_upload_dir( null, false );
}