Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_custom_css ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_custom_css', $css, $stylesheet )
Parametry: (2)
  • (string) $css CSS pulled in from the Custom CSS CPT.
    Wymagane: Tak
  • (string) $stylesheet The theme stylesheet name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the Custom CSS Output into the <head>.

Źródło

$css = apply_filters( 'wp_get_custom_css', $css, $stylesheet );