Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_video_extensions ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_get_video_extensions ( Brak parametrów )
Powrót:
 • (array) List of supported video formats.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns a filtered list of WP-supported video formats.Źródło

function wp_get_video_extensions() {
	/**
	 * Filters the list of supported video formats.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param array $extensions An array of supported video formats. Defaults are
	 *             'mp4', 'm4v', 'webm', 'ogv', 'flv'.
	 */
	return apply_filters( 'wp_video_extensions', array( 'mp4', 'm4v', 'webm', 'ogv', 'flv' ) );
}