Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_all_sessions ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wp_get_all_sessions ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Array of sessions.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve a list of sessions for the current user.Źródło

function wp_get_all_sessions() {
	$manager = WP_Session_Tokens::get_instance( get_current_user_id() );
	return $manager->get_all();
}