wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_session_token › WordPress Function

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wp_get_session_token ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) Token.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the current session token from the logged_in cookie.Źródło

function wp_get_session_token() {
	$cookie = wp_parse_auth_cookie( '', 'logged_in' );
	return ! empty( $cookie['token'] ) ? $cookie['token'] : '';
}