wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_destroy_all_sessions › WordPress Function

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wp_destroy_all_sessions ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes all session tokens for the current user from the database.Źródło

function wp_destroy_all_sessions() {
	$manager = WP_Session_Tokens::get_instance( get_current_user_id() );
	$manager->destroy_all();
}