wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_destroy_current_session › WordPress Function

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wp_destroy_current_session ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes the current session token from the database.Źródło

function wp_destroy_current_session() {
	$token = wp_get_session_token();
	if ( $token ) {
		$manager = WP_Session_Tokens::get_instance( get_current_user_id() );
		$manager->destroy( $token );
	}
}