Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_destroy_other_sessions ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
wp_destroy_other_sessions ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove all but the current session token for the current user for the database.Źródło

function wp_destroy_other_sessions() {
	$token = wp_get_session_token();
	if ( $token ) {
		$manager = WP_Session_Tokens::get_instance( get_current_user_id() );
		$manager->destroy_others( $token );
	}
}