Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.safe_style_css ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
Parametry:
  • (string[]) $attr Array of allowed CSS attributes.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters list of allowed CSS attributes.

Źródło

$allowed_attr = apply_filters(