Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.print_late_styles ›

Od3.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'print_late_styles', true )
Parametry:
  • (bool) $print Whether to print the 'late' styles. Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to print the styles queued too late for the HTML head.

Źródło

if ( apply_filters( 'print_late_styles', true ) ) {