Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ms_site_check ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ms_site_check', null )
Parametry:
  • (bool) null Whether to skip the blog status check. Default null.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters checking the status of the current blog.

Źródło

$check = apply_filters( 'ms_site_check', null );