wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ms_is_switched › WordPress Function

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
ms_is_switched ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if switched, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if switch_to_blog() is in effect.Źródło

function ms_is_switched() {
	return ! empty( $GLOBALS['_wp_switched_stack'] );
}