Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_locale_switched ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
is_locale_switched ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if the locale has been switched, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether switch_to_locale() is in effect.Źródło

function is_locale_switched() {
	/* @var WP_Locale_Switcher $wp_locale_switcher */
	global $wp_locale_switcher;

	return $wp_locale_switcher->is_switched();
}