Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_local_attachment ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
is_local_attachment ( $url )
Parametry:
  • (string) $url URL to check
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True on success, false on failure.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether an attachment URI is local and really an attachment.

For more information on this and similar theme functions, check out the {@link https://developer.wordpress.org/themes/basics/conditional-tags/ Conditional Tags} article in the Theme Developer Handbook.Źródło

function is_local_attachment( $url ) {
	if ( strpos( $url, home_url() ) === false ) {
		return false;
	}
	if ( strpos( $url, home_url( '/?attachment_id=' ) ) !== false ) {
		return true;
	}

	$id = url_to_postid( $url );
	if ( $id ) {
		$post = get_post( $id );
		if ( 'attachment' == $post->post_type ) {
			return true;
		}
	}
	return false;
}