Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.parse_site_query ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'parse_site_query', array( &$this )
Parametry:
  • (WP_Site_Query) $this The WP_Site_Query instance (passed by reference).
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the site query vars have been parsed.

Źródło

do_action_ref_array( 'parse_site_query', array( &$this ) );