Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.found_sites_query ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'found_sites_query', 'SELECT FOUND_ROWS()
Parametry: (2)
  • (string) $found_sites_query SQL query. Default 'SELECT FOUND_ROWS()'.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Site_Query) $site_query The `WP_Site_Query` instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query used to retrieve found site count.

Źródło

$found_sites_query = apply_filters( 'found_sites_query', 'SELECT FOUND_ROWS()', $this );