Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_theme_error ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_get_theme_error ( $theme )
Parametry:
  • (string) $theme Path to the theme directory relative to the themes directory.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array|false) Array of error information as it was returned by `error_get_last()`, or false if none was recorded.
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the error that was recorded for a paused theme.Źródło

function wp_get_theme_error( $theme ) {
	if ( ! isset( $GLOBALS['_paused_themes'] ) ) {
		return false;
	}

	if ( ! array_key_exists( $theme, $GLOBALS['_paused_themes'] ) ) {
		return false;
	}

	return $GLOBALS['_paused_themes'][ $theme ];
}