Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_single_post ›

Od1.0.0
Przestarzały3.5.0
wp_get_single_post ( $postid = 0, $mode = OBJECT )
Parametry: (2)
 • (int) $postid Post ID.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (string) $mode How to return result, either OBJECT, ARRAY_N, or ARRAY_A.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: OBJECT
Zobacz:
Powrót:
 • (WP_Post|null) Post object or array holding post contents and information
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieve a single post, based on post ID.

Has categories in 'post_category' property or key. Has tags in 'tags_input' property or key.Źródło

function wp_get_single_post( $postid = 0, $mode = OBJECT ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0', 'get_post()' );
	return get_post( $postid, $mode );
}