Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_comment ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_comment', $_comment )
Parametry:
  • (mixed) $_comment Comment data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a comment is retrieved.

Źródło

$_comment = apply_filters( 'get_comment', $_comment );