wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_get_last_changed › WordPress Function

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_get_last_changed ( $group )
Parametry:
  • (string) $group Where the cache contents are grouped.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) UNIX timestamp with microseconds representing when the group was last changed.
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets last changed date for the specified cache group.Źródło

function wp_cache_get_last_changed( $group ) {
	$last_changed = wp_cache_get( 'last_changed', $group );

	if ( $last_changed ) {
		return $last_changed;
	}

	return wp_cache_set_last_changed( $group );
}