Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_cache_set_terms_last_changed ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
wp_cache_set_terms_last_changed ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets the last changed time for the 'terms' cache group.Źródło

function wp_cache_set_terms_last_changed() {
	wp_cache_set( 'last_changed', microtime(), 'terms' );
}