Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_admin_css ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_admin_css', "
Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:Codex:

Filters the stylesheet link to the specified CSS file.

If the site is set to display right-to-left, the RTL stylesheet link will be used instead.

Źródło

echo apply_filters( 'wp_admin_css', "<link rel='stylesheet' href='" . esc_url( wp_admin_css_uri( $file ) ) . "' type='text/css' />\n", $file );