Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_body_class ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'admin_body_class', '' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/admin-header.php

Źródło

$admin_body_classes = apply_filters( 'admin_body_class', '' );