wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_xml_ns › Działania WordPress Hooks

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_xml_ns' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires inside the HTML tag in the admin header.

Źródło

do_action( 'admin_xml_ns' );