Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.adminmenu ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'adminmenu' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the admin menu has been output.

Źródło

do_action( 'adminmenu' );