Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_bar_menu ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action_ref_array( 'admin_bar_menu', array( &$wp_admin_bar )
Parametry:
  • (WP_Admin_Bar) $wp_admin_bar WP_Admin_Bar instance, passed by reference
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Load all necessary admin bar items.

This is the hook used to add, remove, or manipulate admin bar items.

Źródło

do_action_ref_array( 'admin_bar_menu', array( &$wp_admin_bar ) );