Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_bar_init ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_bar_init' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after WP_Admin_Bar is initialized.

Źródło

do_action( 'admin_bar_init' );