Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_url ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'admin_url', $url, $path, $blog_id )
Parametry: (3)
  • (string) $url The complete admin area URL including scheme and path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to the admin area URL. Blank string if no path is specified.
    Wymagane: Tak
  • (int|null) $blog_id Site ID, or null for the current site.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the admin area URL.

Źródło

return apply_filters( 'admin_url', $url, $path, $blog_id );