Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_post ›

Od2.6.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_post' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires on an authenticated admin post request where no action is supplied.

Źródło

do_action( 'admin_post' );