Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rewind_posts ›

Od1.5.0
Przestarzałyn/a
rewind_posts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Rewind the loop posts.Źródło

function rewind_posts() {
	global $wp_query;
	$wp_query->rewind_posts();
}