Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_admin_bar_class ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_admin_bar_class', 'WP_Admin_Bar' )
Parametry:
  • (string) $wp_admin_bar_class Admin bar class to use. Default 'WP_Admin_Bar'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the admin bar class to instantiate.

Źródło

$admin_bar_class = apply_filters( 'wp_admin_bar_class', 'WP_Admin_Bar' );