Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_cookie_login ›

Od2.0.3
Przestarzały2.5.0
wp_get_cookie_login ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) Always returns false
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the user cookie login. This function is deprecated.

This function is deprecated and should no longer be extended as it won't be used anywhere in WordPress. Also, plugins shouldn't use it either.Źródło

function wp_get_cookie_login() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0' );
	return false;
}