Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_setcookie ›

Od1.5.0
Przestarzały2.5.0
wp_setcookie ( $username, $password = '', $already_md5 = false, $home = '', $siteurl = '', $remember = false )
Parametry: (6)
 • (string) $username The user's username
  Wymagane: Tak
 • (string) $password Optional. The user's password
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $already_md5 Optional. Whether the password has already been through MD5
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
 • (string) $home Optional. Will be used instead of COOKIEPATH if set
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $siteurl Optional. Will be used instead of SITECOOKIEPATH if set
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (bool) $remember Optional. Remember that the user is logged in
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Sets a cookie for a user who just logged in. This function is deprecated.Źródło

function wp_setcookie($username, $password = '', $already_md5 = false, $home = '', $siteurl = '', $remember = false) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_set_auth_cookie()' );
	$user = get_user_by('login', $username);
	wp_set_auth_cookie($user->ID, $remember);
}