Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_clearcookie ›

Od1.5.0
Przestarzały2.5.0
wp_clearcookie ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Clears the authentication cookie, logging the user out. This function is deprecated.Źródło

function wp_clearcookie() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.5.0', 'wp_clear_auth_cookie()' );
	wp_clear_auth_cookie();
}