Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_schedule ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_get_schedule ( $hook, $args = array() )
Parametry: (2)
 • (string) $hook Action hook to identify the event.
  Wymagane: Tak
 • (array) $args Optional. Arguments passed to the event's callback function.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Zobacz:
Powrót:
 • (string|false) False, if no schedule. Schedule name on success.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 5.1.0

Retrieve the recurrence schedule for an event.Źródło

function wp_get_schedule( $hook, $args = array() ) {
	$schedule = false;
	$event  = wp_get_scheduled_event( $hook, $args );

	if ( $event ) {
		$schedule = $event->schedule;
	}

	/**
	 * Filter the schedule for a hook.
	 *
	 * @since 5.1.0
	 *
	 * @param string|bool $schedule Schedule for the hook. False if not found.
	 * @param string   $hook   Action hook to execute when cron is run.
	 * @param array    $args   Optional. Arguments to pass to the hook's callback function.
	 */
	return apply_filters( 'get_schedule', $schedule, $hook, $args );
}